„Bezpieczna droga do szkoły”

W organizowanym we wrześniu  konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do szkoły” wzięli udział chętni uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem konkursu było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły, zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Prace plastyczne wykonane zostały różnymi technikami, w części z nich zastosowano technikę łączoną. Przedstawiając swoją bezpieczną drogę do szkoły dzieci uwzględniły znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, odblaskowe ubranie oraz prawidłowe przejście przez ulicę. Wyróżnione prace:
klasy I
Lena Tracz 1c
Ernest Baranowski  1a
Nikodem Łukaszewski 1a
Hanna Padyszewska  1a
klasy II
Hanna Zieleńczuk 2a
Aleksander Dżus  2b
Mikołaj Jaksender 2a
klasy III
Szymon Lipiński 3c
Oliwia Wróblewska 3b
Martyna Skotnicka 3c
Gracjan Pawełczak 3c
 
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie, a laureatom gratulujemy.
 
E. Mierzwińska, W. Kuczerawa