„Czysty Aniołek”

   „Czysty Aniołek” pod tą nazwą przeprowadzano w naszej szkole akcję mającą na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin naszej gminy oraz dostarczenie ich do Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspólnie nam udało się zebrać ich znaczną ilość, które zostały przekazane między innymi dzieciom udającym się na letnie kolonie organizowane przez MOPS.
   Serdeczne podziękowania składamy rodzicom i uczniom naszej szkoły, którzy zechcieli się włączyć do tej akcji, jak również wsparli pozostałe akcje organizowane w tym roku szkolnym przez Szkolne Koło Caritas.
 
Opiekunowie SKC Agata Romańska, Angelika Szalewicz