„Niektórzy lubią poezję” - konkurs

Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w  V Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod nazwą „Niektórzy lubią poezję”

Regulamin
(wyciąg, informacje z poprzednich edycji  na szkolnej stronie internetowej http://www.sp7szczecinek.eu)

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 1-2 tekstów poetyckich własnej twórczości o dowolnej tematyce. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagrodzony w innych konkursach.

Tekst powinien zawierać minimum 12 wersów, maksimum strona formatu A4.

Tekst należy napisać czcionką 14, po konsultacjach z nauczycielem przedmiotu, przesłać drogą elektroniczną na adres draw10a@o2.pl do 02.04.2019r.

Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została napisana, adres i numer telefonu szkoły. Karta informacyjna powinna być umieszczona na odwrocie pracy.

Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszenia (dostępna u nauczyciela przedmiotu), którą należy dostarczyć nauczycielowi do 02.04.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a najpiękniejsze wiersze zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu tomiku.

Finał i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2019 r. 

Zapraszamy