„Polecam ci tę książkę” - konkurs

„Polecam ci tę książkę”  - celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja twórczości literackiej i promocja czytelnictwa, ale także rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności literackich oraz plastycznych uczestników. Prace można dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 30 października 2021r.  do godz. 14:00  ( decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
Regulamin i szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku poniżej.