52. Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” ONLINE 2021

W tym roku po raz 52. odbędzie się Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 2021. Niestety odbędzie się on w przestrzeni wirtualnej: ONLINE.
Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, jak co roku organizuje wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną ten konkurs. Ten coroczny, z długoletnią tradycją i bardzo popularny turniej, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu dawnego województwa koszalińskiego (Gmina Miasto Koszalin i powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego).
Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów klas I-VIII w trzech kategoriach wiekowych. Kartę zgłoszenia oraz nagrania filmów z recytacjami uczestników prosimy nadesłać do 17 maja br. na adres: Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie z dopiskiem „Turniej Recytatorski”. Film może być nagrany na dowolnym urządzeniu (kamera, tablet, telefon, itp.) w formacie mp4. Oprócz recytowanego wiersza, film powinien zawierać: autora, tytuł wiersza oraz imię i nazwisko recytatora. Po otrzymaniu nagrań komisja konkursowa wyłoni laureatów i powiadomi telefonicznie o wyniku konkursu.
Informacji dotyczących szczegółów konkursu można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 94 - 363 23 12. Informacji udzieli pani Iwona Rogalska – opiekun konkursu.
 Ogłoszenie wyników turnieju i prezentacja nagrań zwycięskich recytacji odbędzie się 11 czerwca 2021 r.  na kanale YouTube Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
W załącznikach dostępne są Regulaminy, Karta zgłoszenia/Oświadczenie rodzica lub opiekuna.
Zachęcamy do udziału!