Dlaczego warto zbierać baterie?

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostania się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów, np.: pokarmowego
i nerwowego.
Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, w większości przypadków zawierających ww. metale ciężkie, które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje, takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w ich skład, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.
Używane przez nas wszystkich ogniwa, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy bezwzględnie zbierać je wszystkie i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie bowiem od składu chemicznego baterii, ich wpływ na nasze życie
i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. 
 
Uczniowie naszej szkoły już od kilku lat zbierają baterie. Dzięki temu mamy drobny wkład w to, aby nasz świat był lepszy, piękniejszy i zdrowszy. W ubiegłym roku szkolnym wrzuciliśmy do „recyklingowych kartonów” 30 kg różnych baterii, które zostały w lipcu przekazane Organizacji Odzysku Reba do unieszkodliwienia.
Do największych „zbieraczy” baterii należą obecne klasy piąte, za co im serdecznie dziękujemy.
Następne kartony na baterie już czekają.
Joanna i Grzegorz Kruczek