ETAP REJONOWY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

WYNIKI ELIMINACJI DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
 
PRZEDMIOT
DATA
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI
Język polski
23 XI godz. 10.00
Krzysztof Wilga, Maciej Jacek Wróblewski
Matematyka
23 XI godz. 13.00
Krzysztof Wilga, Filip Miłosz Łuczak
Historia
24 XI godz. 10.00
Krzysztof Wilga, Tomasz Grzegorczyk
Geografia
25 XI godz. 13.00
Krzysztof Wilga , Katarzyna Elżbieta Szynkaruk
Biologia
26 XI godz. 10.00
Katarzyna Elżbieta Szynkaruk, Maja Kosmala
Język angielski
26 XI godz. 13.00
Krzysztof Wilga, Tymoteusz Podlipniak
Fizyka
27 XI godz. 10.00
Krzysztof Wilga
Wiedza o społeczeństwie
27 XI godz. 13.00
Krzysztof Wilga, Maksymilian Kot