Ilustrowany Kodeks Pierwszoklasisty

Dnia 25 października  przeprowadzono w klasie I b  zajęcia edukacyjno-wychowawcze, których celem było  przypomnienie i utrwalenie uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa w trakcie przerw, podczas  zabaw, zasad obowiązujących w szkole oraz panujących w grupie. Poprzez różnorodne zabawy dzieci uczyły się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych i jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.
W trakcie  zajęć okazało się, że większość  uczniów, wie  jakich zachowań się od nich oczekuje w różnych sytuacjach społecznych. Utrwalenie pozytywnych zachowań zakończyło się  pracą grupową, a jej efekt to plakat pt. „Ilustrowany Kodeks Pierwszoklasisty”.
 Kodeks został podpisany przez uczniów i powieszony na widocznym miejscu w klasie. Uczniowie zobowiązali się, codziennie będą się starać go  przestrzegać.
 
Pedagog Małgorzata Kozłowska