INFORMACJA

Od października 2016 Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wchodzi w struktury Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej (OSPR) koordynowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwo Sportu i Turystki. OSPR jest programem rozwoju piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej.
Szkolenie będzie obejmować zarówno sekcję dziewcząt jak i chłopców. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów piłki ręcznej Pana Piotra Karmelitę i Pana Michała Kulpę.
Dla wszystkich zainteresowanych uczniów w poniedziałek (3.10.2016) o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim (czytelnia) odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy przyszłe zawodniczki i przyszłych zawodników wraz z rodzicami.
Zapraszamy: Piotr Karmelita, Michał Kulpa