INFORMACJA DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się od poniedziałku 4 września (od godz. 6.30 do godz. 16.00).
  • Dzieci przynoszą ze sobą wyżywienie na czas pobytu w szkole.
  • Obiady będą wydawane od 6 września 2017 roku.
  • Deklarację zapisu dziecka na obiady należy pobrać u wychowawcy grupy.