"Kangur Matematyczny"

ZAPRASZAM  UCZNIÓW KLAS  II, III, IV, V, VI, VII i VIII do udziału w konkursie matematycznym KANGUR 2019.
Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:
Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy 7 i 8 szkół podstawowych;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.
 
KAŻDY KTO CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE MUSI:
- zgłosić chęć udziału  do swojego nauczyciela matematyki, w terminie do 23.01.2019 r.;
- dostarczyć w w/w terminie oświadczenie rodziców (druk na stronie - http://www.kangur-mat.pl/ lub do pobrania u nauczyciela lub koordynatora konkursu - p. M. Grzybowskiej);
- do 23.01.2019 r. wpłacić 9 zł za udział w konkursie (wpłata do nauczyciela u którego dokonano zgłoszenia).
 
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka.
 
 
ZAPRASZAM !
– szkolny koordynator konkursu - Mariola Grzybowska