KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim informuje, że:
- od 18 maja 2020r. zostaną uruchomione oddziały przedszkolne (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
- od 25 maja 2020r.  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I –III
przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • W pierwszej kolejności z opieki powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną ogranicza się liczebność dzieci w oddziałach.
  • Rodzic jest zobowiązany zgłosić dziecko na dwa dni przed planowanym przyjęciem. 
Aby usprawnić przyjmowanie dzieci do placówki prosimy Rodziców, którzy zapisali swoje dziecko na zajęcia opiekuńcze o to by:
  • zapoznali się z procedurami i informacjami dotyczącymi reżimu sanitarnego na terenie placówki
  • wypełnienie OŚWIADCZEŃ
  • dostarczenie dokumentów do szkoły w dniu przyjścia dziecka do placówki.
  • codziennie wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki oddawali podpisane „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”.