"KULTURA WZNOSI" - konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "KULTURA WZNOSI"  (01.10 – 16.11.2020 r.)
Konkurs realizowany jest w ramach zadania ,,PODAJ_KULTURĘ#2” - Program Edukacja Kulturalna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Zapraszamy uczniów i wychowanków: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek socjoterapeutycznych i wychowawczych, świetlic, ośrodków kultury, organizacji z terenu województwa  zachodniopomorskiego.
Celem konkursu jest aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży, która będzie rozpatrywana w pięciu kategoriach:
a)         Film / short video / teledysk;
b)         Fotografia / plakat graficzny;
c)         Rysunek;
d)        Gra planszowa / karciana;
e)         Forma literacka – esej, wypracowanie, wiersz, opowiadanie itd. 
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 400 zł. Dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zostaną przygotowane dyplomy.
W załączeniu regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie RODO.
 
Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu „KULTURA WZNOSI”
 
Załącznik: