Mali ratownicy z II a

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować dzieci, jak należy zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.  W dniu 12 lutego w klasie II a zostały zorganizowane warsztaty  pierwszej pomocy przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną Panią Agnieszkę Pietruszkiewicz. Ich celem było zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Uczniowie ćwiczyli pod czujnym okiem pani pielęgniarki ocenę stanu poszkodowanego, sposób skutecznego wzywania pomocy, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej). Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z opanowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. 
Po tej cennej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji zagrożenia. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czymś ciepłym i zadbać, by był spokojny. Potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia warsztatowe.
 
Marta Ustianowska