Międzynarodowy program Ekoszkoły i certyfikat Zielona Flaga

EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego.
Dzięki programowi EkoSzkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi.
Nasza szkoła posiada już trzy międzynarodowe certyfikaty Zielona Flaga oraz krajowy Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej, przyznane na przestrzeni ostatnich ośmiu lat.
Do programu przystępują uczniowie klas IV – VIII. Każdy z roczników będzie odpowiedzialny za wykonanie jednego z zadań programowych.
Nadrzędnym hasłem tegorocznego programu jest ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA.
 
„Podobszary” tematyczne:
· marnowanie żywności
· produkcja i konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, nabiał, jaja),
· kwestia oleju palmowego i wysoko przetworzonej żywności,
· sezonowość i lokalność produktów,
· bioróżnorodność w obszarze żywności.
 
Joanna i Grzegorz Kruczek