NASI UCZNIOWIE LAUREATAMI II Powiatowego Konkursu Geograficznego „1 z 10”

17 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Geograficznej w formule teleturnieju „ 1 z 10”. Organizatorem konkursu była Pani Magdalena Bącal-Holak. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z Drawska Pomorskiego, Nętna, Mielenka, Czaplinka i Nowego Worowa. Konkurs został objęty Patronatem Starosty Powiatu Drawskiego. Pan Starosta zaszczycił wszystkich uczestników konkursu swoją obecnością i nagrodził zwycięzców upominkami.  Rangę konkursu podniósł również Pan Burmistrz. Konkurs został objęty Patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego. Pan Burmistrz zasponsorował nagrody głównie dla zwycięzców.
 
1 miejsce: Bartłomiej Waszkiel – Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim
2 miejsce: Michał Szczepański – Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim
3 miejsce: Kacper Kiciński – Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim
 
Gratulujemy!!!
Magdalena Bącal-Holak