NASI UCZNIOWIE W GRONIE NAJLEPSZYCH  W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty są najbardziej znaczące dla uczniów oraz ich nauczycieli. Uczniowie, którzy zostają laureatami etapu wojewódzkiego uzyskują na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę celującą z danego przedmiotu oraz zwolnienie z części egzaminu ósmoklasisty.
W tym roku o taką szansę rywalizują uczniowie, którzy mają już za sobą 2 etapy konkursu – etap szkolny i rejonowy. Przed nimi tylko etap wojewódzki, zmagania będą kontynuowane w lutym.
Gratulujemy wszystkim laureatom i trzymamy kciuki. Niech Wam się wiedzie!
 
Laureaci konkursu rejonowego konkursów przedmiotowych
 
język polski
Maciej Wróblewski kl. VIIIb
 
język angielski
Tymoteusz Podlipniak kl. VIIIb
 
historia
Tomasz Grzegorczyk kl. VIId
 
wiedza o społeczeństwie
Maksymilian Kot kl. VIIIb
 
geografia
Katarzyna Szynkaruk kl. VIIIb
Krzysztof Wilga kl. VIIIb
 
biologia
Katarzyna Szynkaruk kl. VIIIb
Maja Kosmala kl. VIIIb