Oświadczenie woli przyjęcia ucznia

Szanowni Rodzice,
z uwagi na pandemię wywołaną przez Covid -19 termin składania oświadczeń woli przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim wydłużamy do 30.06.2020 r.
Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne w naszej placówce.
Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej placówki do dnia 30.06.2020 r w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-14:00.
Wolę przyjęcia dziecka potwierdza rodzic ucznia przyjętego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim oraz dziecka przyjętego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim na rok szkolny 2020/2021