Opłaty za posiłki szkolne w listopadzie 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
Adres e - mail intendenta szkoły: wardzala.mariola@spdrawsko.pl
 
Uczniowie 
19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł
 
Nauczyciele
19 dni - 175,18 zł