Opłaty za posiłki szkolne w marcu 2021

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:

nr  03 1020 2847 0000 1902 0187 4288 
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
Adres e - mail intendenta szkoły: wardzala.mariola@spdrawsko.pl
 tel. 94 35 560 96
 
 
Opłata za obiady:
Uczniowie 
23 dni żywieniowych x 4,70 zł = 108,10 zł
Nauczyciele
23 dni żywieniowych x 10,80 zł = 248,40 zł