Opłaty za posiłki szkolne we wrześniu 2017 r.

Deklarację zapisu ucznia na obiady należy pobrać u intendenta szkoły od dnia 28.08.2017 r.
w godz. 8.00-14.00
Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa. 
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
W roku szkolnym 2017/2018 uruchomienie pionu żywieniowego nastąpi od dnia 06.09.2017 r.
 
WRZESIEŃ 
Uczniowie:
18 dni x 4,00 zł = 72 zł
 
Nauczyciele:
18 dni x 7,68 zł = 138,24 zł