Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!
Informujemy, że czasie trwania zdalnej nauki do dyspozycji rodziców oraz uczniów są nasi szkolni specjaliści (pedagodzy szkolni, psycholog, logopeda), którzy zdalnie prowadzą porady i konsultacje oraz  wsparcie dla uczniów i rodziców.  Jeśli zajdzie taka potrzeba bardzo prosimy kontaktować  przez dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem  office365 na poniższe adresy e:mail:
Informujemy jednocześnie, że w szczególnych przypadkach istnieje możliwość spotkania się ze specjalistami w szkole, po uprzednim umówieniu się.