Prezydium Rady Rodziców

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

W skład Rady Rodziców wchodzą również przedstawiciele rad oddziałowych.