Spotkanie z bajką terapeutyczną

Dzieci z grupy 0 A uczestniczyły w cyklu zajęć bajkoterapeutycznych. Ich celem było rozwijanie tolerancji i szacunku wobec innych, wyzwalanie i rozróżnianie emocji, rozumienie rzeczywistości oraz integracja grupy. Zajęcia rozpoczynały się od przekazania uścisku przyjaźni-iskierki. Podczas tak zwanej rundki przedszkolaki dzieliły się z grupą swoimi emocjami, które towarzyszyły im tego dnia. Dzieci poznały m.in. „Bajkę o Pajączku”, „Bałwankowa Kraina”, które miały na celu ukazanie nietolerancji wobec kolegów, oswajały dzieci z sytuacją trudną, uczyły rozwijania empatii oraz integrowały grupę podczas zabawy.  Zajęcia kończyły się pracą plastyczną i wspólną zabawą. Bajkoterapia zachęca do aktywnego pokonywania napotkanych trudności oraz do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi dziećmi w grupie.
 
Nina Walkowiak