Spotkanie z panią leśnik

W dniu 22 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim na zaproszenie wychowawcy świetlicy kl. I-III odbyło się spotkanie z panią leśnik – Katarzyną Knyszewską.
Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, zapoznanie z pracą leśnika i środowiskiem lasu, a także przekazanie ważnych informacji na temat dokarmiania zwierząt zimą.
Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.
 
Justyna Kowalczyk