TERMINARZ

TERMIN SPOTKAŃ DYREKTORA SZKOŁY PANI LUCYNY JABŁOŃSKIEJ Z RODZICAMI KAŻDA ŚRODA W GODZINACH 14:00-15:00

 
 
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
TERMIN
FORMA SPOTKANIA
   
18 WRZEŚNIA 2019 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – VIII
   
6 LISTOPADA 2019 r.
ŚRODA  GODZ. 16:30
DZIEŃ OTWARTY
   
18 GRUDNIA 2019 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I - VIII
   
5 LUTEGO 2020 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – VIII
   
25 MARCA 2020 r.
ŚRODA  GODZ. 16:30
DZIEŃ OTWARTY
   
13 MAJA 2019 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – VIII
 
TERMINARZ DNI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
TERMIN

 

   
20 WRZEŚNIA 2019 r.
PIĄTEK

BIEG PAPIESKI

   
14 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
PONIEDZIAŁEK

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   
25 CZERWCA 2020 r.
CZWARTEK

 --------------------

 
 
TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
TERMIN
PRZEDMIOT
   
21 KWIETNIA 2020 r.
WTOREK GODZ. 9:00

JĘZYK POLSKI

   
22 KWIETNIA 2020 r
ŚRODA GODZ. 9:00

MATEMATYKA

   
23 KWIETNIA 2020 r.
CZWARTEK 9:00

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY