TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W DNIACH ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VI OD GODZ. 18.00 DYŻURY W SWOICH SALACH PEŁNIĄ WSZYSCY NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

TERMIN

FORMA SPOTKANIA

19 WRZEŚNIA 2017 r.
WTOREK GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – III

20 WRZEŚNIA 2017 r.
ŚRODA GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. IV – VII

20 WRZEŚNIA 2017 r.
ŚRODA GODZ. 18:00

ZEBRANIE PLENARNE RADY RODZICÓW

18 PAŹDZIERNIKA 2017 r. 
ŚRODA GODZ. 17:00

DZIEŃ OTWARTY

22 LISTOPADA 2017 r. 
ŚRODA GODZ. 17:00

DZIEŃ OTWARTY

19 GRUDNIA 2017 r.
WTOREK GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWCAMI KL. I - III

20 GRUDNIA 2017 r.
ŚRODA GODZ. 17:00

ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. IV – VII

06 LUTEGO 2018 r.
WTOREK GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – III

07 LUTEGO 2018 r.
ŚRODA GODZ. 18:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. IV – VII

14 MARCA 2018 r.
ŚRODA GODZ. 17:00

DZIEŃ OTWARTY

18 KWIETNIA 2018 r.
ŚRODA GODZ. 17:00

DZIEŃ OTWARTY

15 MAJA 2018 r.
WTOREK GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. I – III

16 MAJA 2018 r.
ŚRODA GODZ. 17:00

ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI  KL. IV – VII