Współpraca daje satysfakcję

Pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego Celowy Związek Gmin R-XXIz Nowogardu wydał publikację dla dzieci dotyczącą właściwego gospodarowania odpadami: „Eko rady na odpady. Vademecum racjonalnej gospodarki odpadami”.
Na stronach wydawnictwa znalazły się zdjęcia naszych uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym wzięli udział w warsztatach na terenie sortowni w Słajsinie.
Przypomnijmy, że zadaniem Celowego Związku Gmin R – XXI jest przetworzenie/odzysk i unieszkodliwienie dowożonych odpadów m.in. z naszej gminy. Współpracujemy z nim już od sześciu lat i co roku nasi uczniowie na terenie sortowni odpadów odbywają warsztaty nt. segregacji odpadów i upcyclingu.
Joanna i Grzegorz Kruczek
(mak)