Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020

Uczniowie klas IV – VIII uzyskali średnią ocen – 4,54
 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsce – kl. VIII a5,13
II miejsce – kl. VI a5,02
III miejsce – kl. VI d5,01
IV miejsce – kl. VII b 4,86
 
Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymało łącznie - 152 uczniów, w tym:
stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) – 50 uczniów,
stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) – 76 uczniów,
stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) – 26 uczniów.
Za osiągnięcia sportowe nagrodzono – 16 uczniów.
Ewa Wyszczelska