Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie klas IV – VIII uzyskali średnią ocen – 4,38
 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsce – kl. IV a5,17
II miejsce – kl. IV b4,87
III miejsce – kl. VI a4,80
IV miejsce – kl. VIII b4,73
 
Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymało łącznie -  150 uczniów,  w tym stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) -   38 uczniów, stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) –  82 uczniów, stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) -  30 uczniów.
Za osiągnięcia sportowe nagrodzono 27 uczniów.
 
Ewa Wyszczelska