Wyniki konkursów przedmiotowych

Wyniki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019-2020
 
Laureaci etapu rejonowego:
 
z języka polskiego - Zuzanna Sadowska kl. VIII a
z matematyki - Jakub Pietrasik kl. VIII a
z historii – Mikołaj Wilczyński - kl. VIII b
z języka niemieckiego - Victoria Kurth kl. VIII a
z geografii - Katarzyna Szynkaruk kl. VII b
z wiedzy o społeczeństwie - Filip Borczuch kl. VIII a  i Mikołaj Wilczyński kl. VIII b
z języka angielskiego - Joanna Felińska kl. VIII b
 
Wymienieni uczniowie będą w najbliższych dwóch miesiącach brali udział w etapie wojewódzkim poszczególnych konkursów. Uzyskanie tytułu laureata na tym etapie konkursu będzie podstawą do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. Gratulujemy i trzymamy kciuki.
E. Wyszczelska