Zajęcia profilaktyczno - pokazowe straż pożarna.

 W dniu 16 września uczniowie klas II i III  wzięli udział w spotkaniu ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Broczyna. Strażacy zapoznali uczniów z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach niebezpiecznych dla życia i zdrowia, przypomnieli o zasadach alarmowania właściwych służb, dzieci mogły zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego, pokaz gaszenia wodą, pokaz sygnalizacji ostrzegawczej oraz zapoznały się z trudnym zawodem Strażaka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami.
 Serdecznie dziękujemy Panom za przekazanie wiedzy i udzielenie cennych rad.  Zdobyta wiedza będzie służyła podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale również na co dzień wśród uczniów.
 
Wychowawca klasy Anna Zemankiewicz