Zajęcia warsztatowe w grupie 0a

W dniu 07. 01. 2020r.  w grupie 0a odbyły się kolejne spotkanie z panią pedagog  Moniką Wytracz oraz panią psycholog Iwoną Andrzejewską z Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do współpracy i samodzielności. Uczniowie podczas tych zajęć doskonaliły swoje kompetencje społeczne i interpersonalne. Rozwijały  umiejętność planowania własnego dnia. Chętnie i bardzo aktywnie w nich uczestniczyły. Czekamy już na kolejne spotkanie.  
 
Nina Walkowiak