ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • Zakończenie roku szkolnego i odebranie świadectw przez uczniów klas I –VIII odbędzie się 26 czerwca 2020 r.
  • Z uwagi na trudną sytuację zdrowotną odbiór świadectw będzie się odbywał zgodnie z ustalonym harmonogramem, zamieszczonym poniżej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  • Po odbiór świadectw uczniowie przychodzą bez rodziców.
  • Każdy uczeń musi mieć ze sobą oświadczenie rodzica o stanie zdrowia (do pobrania ze strony internetowej szkoły – Komunikat dyrektora – załącznik nr 7) lub do pobrania przy wejściu do szkoły.
  • Wszystkich uczniów wchodzących do budynku szkolnego obowiązują maseczki.
  • Przed wejściem do budynku, każdy uczeń będzie miał zmierzoną temperaturę ciała.
  • Wchodząc na teren szkoły, uczniowie powinni zachować 1,5 m. odstęp między sobą.
  • Wszyscy uczniowie dowożeni do szkoły otrzymają świadectwa o godzinie 8.00.   W tym dniu obowiązuje rozkład przywozów do szkoły sprzed pandemii. O godz. 9.00 zostanie uruchomiony dodatkowy autobus odwożący uczniów do domu po odebraniu świadectw we wszystkich kierunkach.
  • Od 29 czerwca 2020 r. świadectwo szkolne można będzie odebrać w sekretariacie szkoły.
 
KLASY I - III
 
 
 
KLASY IV - VII
 
 
 
KLASY VIII
Ukończenie szkoły i odebranie świadectw przez uczniów klas VIII odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej.
Należy korzystać z wejścia bocznego do sali gimnastycznej.