O nas

Od roku szkolnego 2002/2003 do 2018/2019 byliśmy jedyną szkołą podstawową na terenie Drawska Pomorskiego i w związku z tym przestaliśmy używać numeru. Pożegnaliśmy się z historyczną ,,Jedynką” w nazwie, ale dalej dbaliśmy o naszą piękną tradycję, do której dopisywaliśmy coraz to nowe osiągnięcia.
 
Dzień dzisiejszy
Rok szkolny 2017/2018 to rok kolejnej reformy oświatowej i powrót do stanu, gdy w Drawsku Pomorskim funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Znowu powróciliśmy do dawnej nazwy.
W roku szkolnym 20018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim uczęszcza 655 uczniów i 74 dzieci z oddziałów przedszkolnych, w placówce jest zatrudnionych 77 nauczycieli. Pełniącą funkcję dyrektora jest pani Lucyna Jabłońska. Wicedyrektorem szkoły jest pani Ewa Wyszczelska.
Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele prowadzą różne koła przedmiotowe i koła zainteresowań, m.in.: orkiestrę dętą, chór, koła języka polskiego, matematyczne, językowe, plastyczne, biologiczne, informatyczno-fotograficzne, teatralne, zespół taneczny, zajęcia sportowo – rekreacyjne. Odbywają się również różnorodne zajęcia  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapii pedagogicznej, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijające umiejętności uczenia się. Nie sposób wymienić wszystkich imprez krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą nasi uczniowie. W wielu z nich jesteśmy jedynymi przedstawicielami powiatu czy też województwa. Jesteśmy szkołą, która łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnością.