O nas

W roku szkolnym 2016/2017 do Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim uczęszcza około 750 dzieci, których uczy 74 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest pani Joanna Szewczyk, funkcję wicedyrektorów pełnią pani Ewa Wyszczelska i pani Lucyna Jabłońska. Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe i koła zainteresowań, m.in.: koła języka polskiego, historyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego,  matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, fotograficzno- informatyczne, wokalne, szachowe, teatralne, ekologiczno-wędkarskie, regionalne, młodzieżową orkiestrę dętą, chór szkolny, zajęcia robotyki, taneczne - mażoretki oraz różnorodne zajęcia sportowo – rekreacyjne. W szkole odbywają się zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów dla uczniów mających trudności w nauce, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia korygujące wady postawy. Nie sposób wymienić wszystkich imprez krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą nasi uczniowie. W wielu z nich jesteśmy jedynymi przedstawicielami powiatu czy też województwa. Jesteśmy szkołą, która łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnością.