Koła zainteresowań działające w naszej szkole

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
I semestr 2020/2021
 
 
KLASY IV- VIII
 
 
LP.
RODZAJ ZAJĘĆ
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA
CZAS ZAJĘĆ
SALA
PONIEDZIAŁEK
1.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
13.30 - 15.00
aula
2.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Dorota Sztuk
13.30 – 15.00
sala gimnastyczna
3.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Radosław Szymczak
13.30 – 17.30
hala sportowa
4.
Koło biologiczne
Agnieszka Wyborska
14.30 - 15.15
302 C
5.
Koło języka polskiego kl. VII-VIII
Janina Ulikowska
14.30 - 15.15
201 B
6.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Justyna Kowalczyk
16.00 – 17.30
hala sportowa
WTOREK
1.
Koło matematyczne kl. IV
Anna Musiał-Stawicka
12.40 - 13.25
301 C
2.
Koło matematyczne kl. V-VI
Mariola Grzybowska
13.40 – 14.25
201 B
3.
Zajęcia z uczniem zdolnym – język niemiecki
Iga Sadowska
13.40 – 14.25
304 A
4.
Koło matematyczne kl. VII-VIII
Mariola Grzybowska
14.30 – 15.15
201 B
5.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Piotr Łuczak
14.30 – 16.00
sala gimnastyczna
6.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
16:00-19:00
aula
ŚRODA
1.
Koło języka angielskiego kl. IV
Małgorzata Abramczyk
8:00 – 8:45
201 C
2.
Koło historyczne
Kamil Bielski
13.40 - 14.25
206 A
3.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Radosław Szymczak
13.30 – 16.00
sala gimnastyczna
4.
Koło języka niemieckiego
Agnieszka Redmann-Konofał
14.30 - 15.15
305 A
6.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Piotr Łuczak
16.00 – 17.30
sala gimnastyczna
 
CZWARTEK
1.
Koło języka polskiego
Piotr Żoch
8.00 – 8.45
304 B
2.
Koło plastyczne
Agnieszka Adamska
13.40 – 14.25
202 B
3.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Dorota Sztuk
13.30 – 15.00
sala gimnastyczna
4.
Harcerstwo
Młodzi Miłośnicy Historii
Zbigniew Ptak
14.30 – 15.15
wymiennie, co dwa tygodnie
206 A
 
5.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Justyna Kowalczyk
15.30 – 17.00
sala gimnastyczna
6.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
16.00 - 19.00
aula
PIĄTEK
1.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Radosław Szymczak
13.30 – 16.00
hala sportowa
2.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe
Justyna Kowalczyk
17.00 – 18.30
hala sportowa