Koła zainteresowań działające w naszej szkole

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
II semestr 2017/2018
 
KLASY I - III
 
KLASY IV- VI
 
LP.
RODZAJ ZAJĘĆ
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA
CZAS ZAJĘĆ
SALA
PONIEDZIAŁEK
1.
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Anna Musiał – Stawicka
13:35 – 14:20
202 A
2.
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Karolina Krociak - Jurczak
13:35 – 14:20
304 C
3.
Kółko matematyczne kl. IV
Mariola Grzybowska
13:35 – 14:20
203 A
207 A
4.
Zajęcia batiku
Lucyna Jabłońska
13:30- 15:00
pracownia plastyczna
5.
Chór szkolny
Ewa Gadzina
13:35 – 15:15
301 B
6.
Zajęcia koszykówki dziewcząt
Edward Mróz
13:30 – 15:00
hala
sportowa
7.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
14:20 – 15:05
306 A
8.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Karolina Krociak – Jurczak
14:30-15:15
304 C
9.
Koło informatyczno – fotograficzne
Robert Stawicki
14:30 – 15:15
208 A
10.
Kółko historyczne
Kamil Bielski
14:30 – 15:15
206 A
11.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego kl. IV
Agnieszka Adamska
14:30 - 15:15
202 B
12.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki kl. VII
Mariola Grzybowska
14:30 – 15:15
203 A
13.
Kółko przyrodnicze
Joanna Kruczek
15:15 – 16:00
201 B
14.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
„Olimpijczyk”
Piotr Łuczak
16:00 – 17:30
hala
sportowa
15.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
16:00 – 17:45
306 A
aula
WTOREK
1.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl. V
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
12:40- 13:25
102 B
2.
Koło języka polskiego kl. VI
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
13:35 – 14:20
102 B
3.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Anna Musiał – Stawicka
13:35 – 14:20
202 A
4.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Karolina Krociak – Jurczak
13:35 – 14:20
304 C
5.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w kl. V
Mariola Grzybowska
13:35 – 14:20
203 A
207 A
6.
Chór szkolny
Ewa Gadzina
13:35 – 15:15
301 B
7.
Koło przyrodnicze
Grzegorz Kruczek
13:35 – 14:20
202 B
8.
Fabryka pozytywnych akcji
Magdalena Błaszczyk
13:30 – 14:20
gabinet psychologa
9.
Koło języka polskiego kl. VI
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
14:30 – 15:15
102 B
10.
Koło ekologiczno – wędkarskie
Robert Stawicki
14:30 – 15:15
208 A
11.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki kl. VI
Marta Zębała
14:30 – 15:15
204 A
12.
Zajęcia z piłki siatkowej kl. IV
Radosław Szymczak
14:30 – 16:00
sala gimn.
13.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego kl. VI-VII
Agnieszka Adamska
14:30 – 15:15
202 B
14.
Zajęcia koszykówki dziewcząt
„Olimpijczyk”
Edward Mróz
15:30 – 17:00
hala
sportowa
15.
Szkółka kolarska
Piotr Łuczak
16:00-18:00
sala gimnastyczna
16.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
16:00 – 18:00
306 A
aula
ŚRODA
1.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Karolina Krociak – Jurczak
08:00 – 08:45
304 C
2.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. V
Marta Zębała
13:35 – 14:20
204 A
3.
Kółko matematyczne w kl. V
Mariola Grzybowska
13:35 – 14:20
203 A
207 A
4.
Szkolne kółko CARITAS
Agata Romańska
13:45 – 14:30
201 A
5.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-V
Agnieszka Szpargała
13:35- 14:20
204 C
6.
Grupa paradna „Mażoretki”
Dorota Sztuk
13:35- 14:20
103 A
7.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. V
Anna Musiał – Stawicka
14:30 – 15:15
202 A
8.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Karolina Krociak – Jurczak
14:30 – 15:15
304 C
9.
Koło teatralne
Iwona Rogalska
14:30 – 15:15
203 C
10.
Zajęcia z piłki nożnej
Tomasz Dudka
14:30 – 16:00
sala gimnastyczna
„Orlik”
11.
Kółko matematyczne w kl. VI i VII
Mariola Grzybowska
14:30 – 15:15
203 A
207 A
12.
Koło geograficzne
Magdalena Bącal-Holak
14:30 – 15:15
201 C
13.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
14:20 – 15:05
306 A
14.
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego kl. VI
Irena Golińska
14:30 – 15:15
203 B
15.
Zajęcia plastyczne
Magdalena Żoch
14:30 – 15:15
pracownia plastyczna
16.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
„Olimpijczyk”
Piotr Łuczak
16:00 – 17:30
hala
sportowa
CZWARTEK
1.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IV
Anna Musiał – Stawicka
13:35 – 14:20
202 A
2.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl. V
Maria Zagiczek
13:35 – 14:20
302 B
3.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl. VII
Janina Ulikowska
13:35 – 14:20
304 B
4.
Koło języka niemieckiego
Agnieszka Redmann-Konofał
13:35 – 14:20
305 A
5.
Zajęcia koszykówki dziewcząt
„Olimpijczyk”
Edward Mróz
13:30 – 15:00
sala gimnastyczna
6.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego kl. V
Agnieszka Adamska
14:30 -15:15
202 B
7.
Zajęcia ceramiczne
Nina Walkowiak
13:35 – 14:20
pracownia plastyczna
8.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
14:20 – 15:05
306 A
9.
Koło z języka niemieckiego
Iga Sadowska
14:30 – 15:15
304 A
10.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-V
Agnieszka Szpargała
14:30 – 15:15
204 C
11.
Koło języka polskiego kl. VII
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
14:30 – 15:15
102 B
12.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Piotr Łuczak
16:00 – 17:30
hala
sportowa
13.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
16:15 – 18:30
aula
PIĄTEK
1.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Karolina Krociak – Jurczak
13:35 – 14:20
304 C
2.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Małgorzata Łaszczewska
12:40-13:25
201 D
3.
Chór szkolny
Ewa Gadzina
13:35 – 14:20
301 B
4.
Zajęcia z piłki siatkowej
Radosław Szymczak
14:30 – 16:00
sala gimnastyczna
5.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
14:30 – 15:15
306 A
6.
Szkółka kolarska
Piotr Łuczak
16:00-18:00
sala gimnastyczna
7.
Orkiestra
Tomasz Stawicki
16:00 – 18:15
aula