Koła zainteresowań działające w naszej szkole

 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
I semestr 2019/2020
 
 
KLASY IV- VIII
 
LP.
RODZAJ ZAJĘĆ
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA
CZAS ZAJĘĆ
SALA
PONIEDZIAŁEK
1.
Chór szkolny
Agnieszka Szpargała
11.45 - 12.30
aula
2.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa)
Edward Mróz
12.30 - 14.00
hala
3.
Koło historyczne
Zbigniew Ptak
13.35 - 14.20
206 A
4.
Koło matematyczne klasa V
Marta Zębała
14.30 - 15.15
204 A
5.
Koło matematyczne klasa VI
Sławomir Zębała
14.30 - 15.15
205 A
6.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka siatkowa)
Piotr Łuczak
16.00 - 17.30
hala
WTOREK
1.
Koło języka polskiego kl. V
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
12.40 - 13.25
102 B
2.
Chór szkolny
Agnieszka Szpargała
13.35 - 14.20
14.30 - 15.15
aula
3.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
13.30 - 14.15
14.20 - 15.05
aula
4.
Koło języka polskiego kl. VIII
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
14.30 - 15.15
102 B
5.
Zajęcia sportowo- rekreacyjne (piłka Siatkowa)
Justyna Kowalczyk
15.30 - 16.30
sala gimn.
6.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa)
Edward Mróz
15.30 - 17.00
hala
7.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
17.00 - 18.30
aula
8.
Koło języka niemieckiego
Agnieszka Redmann-Konofał
13.35 - 14.20
305 A
9.
Koło szchowe Anna Burakowska 13.35 - 14.20 101 B
ŚRODA
1.
Chór szkolny
Agnieszka Szpargała
11.45 - 12.30
aula
2.
Koło języka  polskiego kl. VI
Agnieszka
Łukasiewicz-Makara
13.35 - 14.20
102 B
3.
Koło przyrodnicze
Grzegorz Kruczek
13.35 - 14.20
302 C
4.
Koło języka polskiego IV
Piotr Żoch
13.35 - 14.20
304 B
5.
Koło matematyczne kl. VIII
Mariola Grzybowska
14.30 - 15.15
203 A
6.
Koło matematyczne kl. IV
Anna Musiał-Stawicka
13.35 - 14.20
301 C
7.
Koło fizyczne
Paweł Redmann
14.30 - 15.15
201 C
8.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka siatkowa)
Piotr Łuczak
16.00 - 17.30
sala gimn.
CZWARTEK
1.
Chór szkolny
Agnieszka Szpargała
13.35 - 14.20
14.30 - 15.15
aula
2.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa)
Edward Mróz
13.30 - 15.00
hala
3.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka nożna)
Justyna Kowalczyk
15.30 - 16.30
sala gimn.
4.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka siatkowa)
Piotr Łuczak
16.00 - 17.30
hala
5.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
16.15 - 17.00
17.00 - 19.15
aula
PIĄTEK
1.
Mażoretki
Dorota Sztuk
12.40-13.25
13.35 – 14.20
sala gimnastyczna
2.
Koło historyczne
Kamil Bielski
13.35 - 14.20
302 B
3.
Orkiestra „Viva Battuta”
Tomasz Stawicki
13.30 – 14.15
aula