HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

Data wysłania:  7.01.2020 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III


Data wysłania:  17.09.2019 r.

Harmonogram pracy psychologa


Poniżej podajemy harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Data wysłania:  17.09.2019 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4-8

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4 - 8 w roku szkolnym 2019/20


Data wysłania:  17.09.2019 r.

Harmonogram pracy logopedy szkolnego

Harmonogram  pracy  logopedy  szkolnego dla uczniów klas I -VIII  w  naszej  szkole od 24.02.2020 r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data wysłania:  16.09.2019 r.

Harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej

  Poniżej podajemy harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej.


Data wysłania:  13.09.2019 r.