HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

Data wysłania:  30.08.2021 r.

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Aktualny harmonogram pracy świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 ..............................................................................


Data wysłania:  30.08.2021 r.

Harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej

  Poniżej podajemy harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.


Data wysłania:  1.09.2020 r.

Harmonogram pracy logopedy szkolnego

Harmonogram  pracy  logopedy  szkolnego dla uczniów klas I -VIII  w  roku szkolnym 2020/2021.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data wysłania:  1.09.2020 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4-8

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4 - 8 w roku szkolnym 2020/21


Data wysłania:  1.09.2020 r.

Harmonogram pracy psychologa


Poniżej podajemy harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2020/2021xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Data wysłania:  1.09.2020 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III


Data wysłania:  1.09.2020 r.