PRZYDATNE INFORMACJE

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2020/2021 NW. Składka 37 zł. jednorazowo. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodzice dzieci, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wpłacają za pośrednictwem dzieci składkę do wychowawcy.
 

Wyróżniony

Data wysłania:  27.08.2021 r.

Wpłaty na Radę Rodziców w czasie pandemii

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią proszą Państwa o dokonywanie indywidualnych wpłat na konto Rady Rodziców

Data wysłania:  5.03.2021 r.

TERMINARZ

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA Z DYREKTOREM SZKOŁY, PANIĄ LUCYNĄ JABŁOŃSKĄ, MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE POPRZEZ SEKRETARIAT
- TEL. 94 3632312 LUB MAILOWO - kontakt@spdrawsko.pl


Data wysłania:  15.09.2020 r.

Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego

Informacja dotycząca stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2019/2020.

Data wysłania:  15.09.2020 r.

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW ORAZ STAŁYCH SAL LEKCYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Przydział wychowawstw w klasach 0 - VIII w roku szkolnym 2020/2021 Przydział wychowawstw w klasach 0 - VIII w roku szkolnym 2019/2020

Data wysłania:  14.09.2020 r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Świetlica szkolna od 1 września będzie czynna w godz. 7.00 – 15.30. Wniosek do świetlicy można pobrać jako załącznik lub u wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Data wysłania:  28.08.2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Data wysłania:  19.08.2020 r.

Konsultacje

Drodzy Rodzice,
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  § 1 pkt.9:  przedstawiam terminy konsultacji nauczycieli.

Data wysłania:  4.05.2020 r.

Jak rozmawiać i wspierać dzieci w trakcie pandemii koronawirusa? - webinar

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej SP nr 1 w Drawsku Pomorskim serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na webinar "Jak rozmawiać i wspierać dzieci w trakcie pandemii koronawirusa?"

Data wysłania:  28.04.2020 r.

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że osoby, które chcą zasięgnąć pomocy pedagoga szkolnego/psychologa/logopedy, proszone są o kontakt przez dziennik elektroniczny Librus lub na adres e:mail

Data wysłania:  18.03.2020 r.

Strony