Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
im. mjra Henryka Sucharskiego
78 - 500 Drawsko Pomorskie
ul. Obr. Westerplatte 13
sekretariat tel. 94 36 323 12
kontakt@spdrawsko.pl 
 
 
sekretarz szkoły (sprawy kadr i płac) - Julita Chęś - tel. 94 35 560 33
kier. administracyjno - gospodarczy -  Kamila Matysiak - tel. 94 35 560 76
główny księgowy - Paulina Malec - tel. 94 710 66 89
intendent - Mariola Wardzała - tel. 94 35 560 96
pielęgniarka - Agnieszka Pietruszkiewicz - tel. 94 35 561 50
świetlica -  tel. 94 35 561 60

 

 

Lokalizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim