Przyjaciele naszej szkoły

 

W roku szkolnym 2014/2015 do grona „Przyjaciel naszej szkoły” dołączyli:
 
Andrzej Podolak
Zbigniew Musiał
Leszek Struszka

 

W roku szkolnym 2013/2014 do grona "Przyjaciół naszej szkoły" dołączyli:

Daniel Puchalski
Paweł Skrzypiec
Wiesław Lisowski

 

W roku szkolnym 2012/2013 tytuł "Przyjaciel naszej szkoły" otrzymali:

Joanna Łatkowska
Marek Gmurski
Zbigniew Łukomski

 

W roku szkolnym 2010/2011 tytuł "Przyjaciel naszej szkoły" otrzymali:

Renata Kiśleńczuk – Kaźmierczak
Agnieszka Waszczyk
Wiesław Piotrowski

 

Do grona przyjaciół naszej szkoły roku 2009/2010 dołączyli:

Monika Chmielecka
Leszek Czubiński
Robert Frutczak
Daniel Kruk
Anna Malec
Jolanta Pluto-Prądzyńska

 

W roku szkolnym 2008/2009 tytuł "Przyjaciel naszej szkoły" otrzymali:

Henryk Krzywicki
Kazimierz Kuropatnicki
Iwona i Kazimierz Pokutyńscy
Zbigniew Ptak
Andrzej Romanowski
Piotr Skrzypczak
Czesław Żukowski