RODO

RODO - Zarządzenie nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

Zarządzenie nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim z dnia 21.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

Data wysłania:  8.11.2018 r.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

Data wysłania:  8.11.2018 r.

RODO - obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO")

Data wysłania:  14.06.2018 r.