Komunikat Burmistrza Drawska Pomorskiego III

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Komunikat Burmistrza Drawska Pomorskiego w sprawie przedszkoli
 
Informuję, że dnia 18 maja 2020 r. zostają otwarte przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Drawsko Pomorskie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych placówek.
W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o udziale dziecka w zajęciach proszę  o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi placówek i ich zastosowanie.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Burmistrza Drawska Pomorskiego w sprawie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 
Od dnia 25 maja 2020 r. zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji.
Burmistrz Drawska Pomorskiego
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------