Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty 2015

   Dnia 19 maja odbyło się w naszej szkole badanie kompetencji uczniów klas trzecich przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty ma pokazać mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki.
   Wyniki testu mają pomóc nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzić, czy szkoła pomogła rozwinąć uczniom umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania oraz dokonywania interpretacji. W części z języka polskiego test sprawdzał rozumienie czytanego tekstu ujęte w formę zarówno zadań zamkniętych, jak i krótkiej wypowiedzi pisemnej. Za pomocą testu sprawdzono kompetencje dotyczące odbioru tekstu – korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania na podstawie tekstu oraz umiejętność analizy i interpretacji.
   W części matematycznej sprawdzono kompetencje z obszaru sprawności rachunkowej, wyobraźni geometrycznej oraz umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych. Do OBUT 2015 nasza szkoła przystąpiła dobrowolnie.
Irena Wilczyńska-Pękalska