PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Podręczniki znajdujące się w klasach zwracają do biblioteki nauczyciele przedmiotów w dniach 01 – 05.06.2020r.
2. Podręczniki, które uczniowie mają w domach będą zwracane w kompletach przez każdego ucznia wg harmonogramu.
  • Wszystkie podręczniki, które uczeń ma w domu należy podpisać długopisem w wyznaczonym miejscu lub na wewnętrznej stronie tylnej okładki i zapakować do torby jednorazowej. Dodatkowo do torby należy włożyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia, który używał podręczników.
  • Tak spakowane torby należy przynieść do biblioteki szkolnej w wyznaczonych terminach.
  • Podręczniki będą podlegały 3-dniowej kwarantannie.
  • Po okresie kwarantanny zostanie oceniony stan ich zużycia. W przypadku braku podręcznika, zużycia uniemożliwiającego dalsze korzystanie z niego lub jego zniszczenia zostanie sporządzony protokół uszkodzenia/zniszczenia/zgubienia podręcznika (, który drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus będzie przekazany rodzicom ucznia. Protokół stanowi dla rodziców zawiadomienie o konieczności odkupienia podręcznika w terminie do 25 czerwca 2020 roku.
3. Inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy zwrócić razem z podręcznikami.
4. Zawiadomienia o niezwróconych książkach będą przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
5. Harmonogram zwrotu podręczników:
Klasa
Dzień
Godzina
Numery z dziennika
Ia
15.06
8.00 – 8.15
1 - 6
8.15 – 8.30
7 - 12
8.30 – 8.45
13 - 18
8.45 – 9.00
19 - 25
Ib
15.06
9.00 – 9.15
1 - 6
9.15 – 9.30
7 - 12
9.30 – 9.45
13 - 18
9.45 – 10.00
19 - 24
Ic
15.06
10.00 – 10.15
1 - 6
10.15 – 10.30
7 - 12
10.30 – 10.45
13 - 18
10.45 – 11.00
19 - 25
2a
15.06
11.00 – 11.15
1 - 6
11.15 – 11.30
7 - 12
11.30 – 11.45
13 - 18
11.45 – 12.00
19 - 25
2b
15.06
12.00 – 12.15
1 - 6
12.15 – 12.30
7 - 12
12.30 – 12.45
13 - 18
12.45 – 13.00
19 - 25
2c
15.06
13.00 – 13.15
1 - 6
13.15 – 13.30
7 - 12
13.30 – 13.45
13 - 18
13.45 – 14.00
19 - 23
3a
15.06
14.00 – 14.15
1 - 6
14.15 – 14.30
7 - 12
14.30 – 14.45
13 - 18
14.45 – 15.00
19 - 25
8a
16.06
8.00 – 8.30
Cała klasa
8b
16.06
8.00 – 8.30
Cała klasa
3c
16.06
12.00 – 12.15
1 - 6
12.15 – 12.30
7 - 12
12.30 – 12.45
13 - 18
12.45 – 13.00
19 - 23
3b
16.06
13.00 – 13.15
1 - 7
13.15 – 13.30
8 - 13
13.30 – 13.45
14 - 20
3d
16.06
13.45 – 14.00
1 - 7
4a
16.06
14.00 – 14.15
1 – 5
14.15 – 14.30
6 – 10
14.30 – 14.45
11 – 15
14.45 – 15.00
16 - 21
6a
17.06
12.00 – 12.15
1 - 6
12.15 – 12.30
7 - 12
12.30 – 12.45
13 - 18
12.45 – 13.00
19 - 26
5a
17.06
13.00 – 13.15
1- 4
13.15 – 13.30
5 - 8
13.30 – 13.45
9 - 12
13.45 – 14.00
13 - 17
6e
17.06
14.00 – 14.15
1 - 6
14.15 – 14.30
7 - 12
14.30 – 14.45
13 - 18
14.45 – 15.00
19 - 23
6f
18.06
12.00 – 12.15
1 - 8
12.15 – 12.30
9 - 15
4b
18.06
12.30 – 12.45
1 - 6
12.45 – 13.00
7 - 12
5c
18.06
13.00 – 13.15
1 - 6
13.15 – 13.30
7 - 12
13.30 – 13.45
13 - 18
13.45 – 14.00
19 - 23
6b
18.06
14.00 – 14.15
1 - 6
14.15 – 14.30
7 - 12
14.30 – 14.45
13 - 18
14.45 – 15.00
19 - 23
5b
19.06
8.00 – 8.15
1 - 5
8.15 – 8.30
6- 11
8.30 – 8.45
12 - 17
8.45 – 9.00
18 - 22
7b
19.06
9.00 – 9.15
1 - 7
9.15 – 9.30
8 - 14
9.30 – 9.45
15 - 20
9.45 – 10.00
21 - 27
6c
19.06
10.00 – 10.15
1 – 5
10.15 – 10.30
6 – 10
10.30 – 10.45
11 – 15
10.45 – 11.00
16 - 21
6d
19.06
11.00 – 11.15
1 - 5
11.15 – 11.30
6- 11
11.30 – 11.45
12 - 17
11.45 – 12.00
18 - 22
7a
19.06
12.00 – 12.15
1 - 6
12.15 – 12.30
6 - 11
 
6. Książki będą odbierane w drzwiach do świetlicy klas IV – VIII. Wejście do budynku szkolnego pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego – maseczki, rękawiczki. Osoby oczekujące na wejście muszą zachować dwumetrowe odstępy.