Wizyta grupy OA w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W dniu 04.11.2019r. uczniowie klasy OA wybrali się do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej na zajęcia o tematyce : „Humory i humorki – my i nasze emocje”. Celem zajęć było rozwijanie aktywności, samodzielności dzieci, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi oraz sposobu ich werbalnego i pozawerbalnego. Przedszkolaki uczyły się budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych oraz pokonywania nieśmiałości i własnych słabości.
Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną przedstawiającą wybraną przez siebie emocję. Teraz z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia.
 
 
Nina Walkowiak, Dorota Wnorowska- Radziusz