X Konkurs Historyczno-Literacki

 
To nie kobieta.
Ani zgubiona walizka.
Ani pierścień, gdzie był rubin.
Ani cudowne odnalezienie ukochanego kuzyna.
Ta historia jest inna.
Konstanty Ildefons Gałczyński
 
Lecz przerastamy omszałą przeszłość i dotykamy szeptem.
Tymoteusz Karpowicz
 
 
Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich województwa zachodniopomorskiego do udziału w X, jubileuszowej, edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2021, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, tej odległej i tej bliskiej, oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.
Tegoroczne hasło konkursu – „Skarbiec pamięci” –  wyraźnie kieruje uwagę uczestników w stronę przeszłości, ku wspomnieniom o ludziach i historii Pomorza Zachodniego. Skłania do zanurzenia się w nie, do ich głębi lub płycej, w niedawne czasy. Co będzie zarzewiem, inspiracją do pisania? Co będzie skarbcem? Znaleziony pamiętnik, przechowywany dziennik, tajemniczy sztambuch, gdzie pamięć znalazła odzwierciedlenie w zapisanych słowach, fotografiach, rysunkach? Szkatułka z pamiątkami rodzinnymi, cennymi przedmiotami, które ku pamięci przekazywane są z pokolenia na pokolenie? Wiekowa budowla? Opustoszała fabryka, redakcja gazety? Nieistniejąca wieś, istniejące miasto? Czy nade wszystko człowiek, który pamięta i zechce opowiedzieć, podzielić się swoimi skarbami pamięci? Drodzy uczestnicy, otwórzmy skarbce pamięci te rzeczywiste i te mentalne, duchowe. Bo przecież wczoraj, godzina, która minęła, sekunda... są już w pamięci, w skarbcu...
Mamy nadzieję, że pojemne hasło „Skarbiec pamięci” zainspiruje młodych uczestników konkursu do poznania historii z rodzimych terenów, a także rozbudzi ich literacką wyobraźnię. Pragniemy ponadto zauważyć, że opiekunami prac uczestników są zazwyczaj ich pracowici nauczyciele, ale również opieki nad przygotowaniem tekstów podejmują się rodzice, dziadkowie, bibliotekarze, pracownicy świetlic – dorośli opiekunowie .
 Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku na adres mailowy: pomorze@ksiaznica.szczecin.pl z umieszczoną w polu „temat” frazą:  konkurs „Skarbiec pamięci”. Dla chętnych uczestników, którzy chcieliby przekazać jury postać papierową pracy, podajemy adres pocztowy: Książnica Pomorska, Czytelnia Pomorzoznawcza, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs „Skarbiec pamięci”.
 Organizatorzy