XIII edycja Gminnej Olimpiady „Trzecioolimpijczyk”

 8 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim odbyła się XIII edycja Gminnej Olimpiady „Trzecioolimpijczyk”.
Olimpiada "Trzecioolimpijczyk" jest wzorowana na ceremoniale igrzysk olimpijskich - najstarszej i zarazem największej międzynarodowej imprezy sportowej, organizowanej pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów.
Wszystkim uczestnikom przyświecała idea, że rzeczą najważniejszą nie jest zwyciężać, ale wziąć udział w zawodach.
Do rywalizacji stanęli uczniowie klas trzecich z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
 Głównym celem olimpiady było wyłonienie i wypromowanie uczniów uzdolnionych, jak również krzewienie idei olimpijskiej, sportowej rywalizacji, dostrzeżenie zdolnej młodzieży już na poziomie klas I-III, oraz docenienie wkładu pracy i zaangażowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Konkurs przeprowadzono z podziałem na dwa etapy.
W etapie pierwszym, który rozpoczął się o godzinie 9:00, rozpoczęto turniejowe zmagania z wiedzy polonistycznej i matematycznej. O godzinie 11.00 rozpoczęły się Igrzyska Sportowe.
Na widowni zasiedli licznie zgromadzeni kibice, rodzice i koledzy rywalizujących uczniów. Imprezę uświetnili swoją obecnością:  Monika Chmielecka, Agnieszka Waszczyk, Paweł Skrzypiec i Marcin Czerwiński.
 Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i zapaleniem olimpijskiego znicza.
Sześcioosobowe drużyny rozpoczęły zmagania turniejowe i stanęły w bojowe, sportowe szranki zgodnie z zasadami sportowej rywalizacji w duchu fair-play. Zawodnicy wspaniale prezentowali się w sportowych zmaganiach. Podczas konkurencji sportowych panowała wspaniała, olimpijska atmosfera. Zawodników do boju zagrzewali kibice, szkolne mażoretki oraz przybyli kibice.
Nowością tegorocznej imprezy było zaproszenie do współzawodnictwa amerykańskich i kanadyjskich żołnierzy z drawskiego poligonu, instruktorek z klubu fitness, drużyny rodziców i strażaków.
Laureatów poszczególnych kategorii nagrodzono pamiątkowymi medalami i dyplomami, których sponsorem był Burmistrz Miasta. Wszyscy laureaci otrzymali bilety na pełną niespodzianek wycieczkę regionalną.
 Zdobywców pierwszych miejsc uhonorowano wieńcami laurowymi.
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kategorii sportowej, znakomita większość uczestników, kibiców, gości i nauczycieli uczestniczyła w zajęciach z aerobiku, które poprowadziła pani Dorota Sztuk.
LISTA ZWYCIĘZCÓW  POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
 
Kategoria polonistyczna:
 I miejsce - Katarzyna Szynkaruk  SP Drawsko
II miejsce -  Tymoteusz Podlipniak  SP Drawsko
III miejsce - Aleksander Rzepecki SP Drawsko
IV miejsce - Filip Kowalczuk  SP Drawsko
V miejsce -  Klaudia Rumowska  SP Mielenko
 
Kategoria matematyczna:
I miejsce - Igor Targus   SP Nętno
II miejsce - Dominik Leszczyński  SP Drawsko
III miejsce - Maxymilian Kot   SP Drawsko
IV miejsce - Jonatan Tobiasz  SP Mielenko
V miejsce - Oliwia Gubarewicz  SP Drawsko
 
Kategoria środowiskowa:
I miejsce - Nadia Kiśleńczuk  SP Drawsko
II miejsce - Julia Rosa  SP Drawsko
III miejsce - Alicja Skrzypek SP Drawsko
IV miejsce - Michał Rosa SP Mielenko
V miejsce - Dominika Tylka  SP Drawsko
 
Kategoria sportowa:
I miejsce -  drużyna z klasy III C - SP Drawsko
II miejsce -  drużyna ze SP Nętno
III miejsce -  drużyna z klasy III D i III F -  SP Drawsko
IV miejsce - drużyna ze SP Mielenko
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim oraz nauczycielom czuwającym nad sprawnym przebiegiem zawodów we wszystkich konkurencjach, dziękujemy za wspaniałe przygotowanie i przebieg XIII edycji ”Trzecioolimpijczyka”.
 Zapraszamy do rywalizacji trzecioklasistów w przyszłym roku szkolnym.
Irena Wilczyńska-Pękalska