ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 25 CZERWCA 2021 R. ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ UCZNIÓW

Drodzy Rodzice, Uczniowie, po odbiór świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 25 czerwca br. mogą przyjść do szkoły tylko uczniowie ze względu na reżim sanitarny, wprowadzony w związku z pandemią Covid-19.
 Ukończenie szkoły i odebranie świadectw przez uczniów klas VIII odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 8.00. 
Wszystkich uczniów wchodzących do budynku szkolnego obowiązują maseczki oraz dezynfekcja lub mycie rąk. 
Wchodząc na teren szkoły, uczniowie powinni zachować 1,5 m. odstęp między sobą. Wszyscy uczniowie Dowożeni do szkoły otrzymają świadectwa o godzinie 8.00.  W tym dniu obowiązuje stały rozkład dowozów do szkoły. O godz. 10.00 zostanie uruchomiony jeden dodatkowy autobus odwożący uczniów we wszystkich kierunkach.
 
Od 28 czerwca 2021 r. świadectwo szkolne można będzie odebrać w sekretariacie szkoły. 
 
 
Odbiór świadectw uczniów kl. I-III oraz IV-VIII będzie odbywał się według następującego harmonogramu: